News

Τα στάδια παραγωγής των πέλλετ

Τα στάδια παραγωγής των πέλλετ

Τα πέλλετς ξύλου παράγονται από πρώτες ύλες-παραπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου (π.χ. από πριστήρια), από υπολείμματα υλοτομίας και από ειδικές αειφόρες δασικές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου. Πέραν τούτων, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής αγροπέλλετς τα οποία προέρχονται από γεωργικά υπολείμματα (π.χ. άχυρο) ή από κλαδέματα καλλιεργειών. Τα αγροπέλλετς μειονεκτούν ως προς τα πέλλετς ξύλου κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης περιεκτικότητας τους σε τέφρα.pellet stadia

Υπάρχουν 7 διαφορετικά στάδια κατά την παραγωγική διαδικασία των πέλλετς βιομάζας:

1) Αποθήκευση πρώτων υλών

2) Καθαρισμός πρώτων υλών από προσμίξεις Προεπεξεργασία

3) Ξήρανση βιομάζας Βιομάζας

4) Άλεση-τεμαχισμός βιομάζας

5) Πελλετοποίηση

6) Ψύξη και Κοσκίνιση των πέλλετς Παραγωγή

7) Αποθήκευση των πέλλετς. Πέλλετς

Κατηγορίες ποιότητας των πέλλετ ξύλου

pellet2Η ποιότητα των πέλλετ ξύλου είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποδοτική λειτουργία ενός λέβητα βιομάζας ο οποίος λειτουργεί με καύσιμο pellet.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση οικιακών καταναλωτών, είναι απαραίτητη η χρήση μόνο πιστοποιημένων ποιοτικά pellets, τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Όταν τα pellets ξύλου εισήχθησαν για πρώτη φορά ως καύσιμο για την οικιακή θέρμανση στην Ευρώπη, μια σειρά από θέματα ποιότητας έκαναν γρήγορα την εμφάνισή τους. Τα θέματα αυτά σχετίζονταν τόσο με τη συμπεριφορά του καυσίμου κατά τον χειρισμό του (μεταφορά, αποθήκευση, κ.λπ.) όσο και με τις ιδιότητες καύσης του.

Σημαντικά κριτήρια ποιότητας, όπως είναι π.χ. η χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα και σκόνη (θρύμματα), το υψηλό σημείο τήξεως τέφρας κ.λπ. είναι πρωταρχικής σημασίας χαρακτηριστικά καυσίμου για την αποτελεσματική καύση στο λέβητα.

Τα πέλλετ από βιομάζα ως μέσο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί αναμφίβολα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να καλύψουν τα συστήματα ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.

Η εξάρτηση της οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα και η τεράστια κατανάλωση τους για την παραγωγή ενέργειας, έχει χαρακτηριστεί από επιστήμονες και πολιτικούς ως ο βασικότερος παράγοντας για  την όξυνση του φαινομένου του της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με όλες τις γνωστές συνέπειες (άνοδος μέσης στάθμης θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λπ.).

Η ουδετερότητα των πέλλετς ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δεν προκύπτει από το γεγονός ότι δεν εκλύουν κατά την καύση τους το συγκεκριμένο αέριο· κάτι τέτοιο είναι αδύνατο για οποιαδήποτε καύση ένωσης που περιέχει άνθρακα. Η φιλικότητα των πέλλετ για το περιβάλλον απορρέει από το γεγονός ότι για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται φυσικές πρώτες ύλες (π.χ. υπολείμματα υλοτομίας, πριονίδι, ειδικές καλλιέργειες) που για την ανάπτυξή τους απορροφούν περίπου ίση ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα όση με εκείνη που εκλύουν κατά την καύση τους. Κατά συνέπεια, το συνολικό ισοζύγιο μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι, κατά προσέγγιση, μηδενικό. Βέβαια, υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για έναν αυστηρότερο υπολογισμό του ισοζυγίου άνθρακα, όπως η απόδοση του συστήματος καύσης των πέλλετς ή η ενεργειακή κατανάλωση των μονάδων παραγωγής αυτών των βιοκαυσίμων.

Θέρμανση κατοικιών πόρισμα ΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Είναι αναντίρρητο ότι στις ημέρες της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε ως χώρα, όλοι οι καταναλωτές ενέργειας αναζητούν εναλλακτικές και βι- ώσιμες λύσεις, ώστε να μειώσουν το κόστος θέρμανσης, με δεδομένες τις μειώσεις των μισθών και την κατακόρυφη αύξηση του κόστους διαβίωσης. Η αναζήτηση αυτή για «φτηνότερη ενέργεια» κορυφώθηκε ιδιαιτέρως μετά την μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πολλοί συμπολίτες μας είναι σε απόγνωση και πολλοί είναι πλέον εκείνοι που αναζητούν νέους τρόπους για να ζεσταθούν με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και τα φαινόμενα καπναιθαλομίχληςπουταλαιπωρούντηνπεριοχήμας.Ηαιθαλομίχλη(smog στα αγγλικά) είναι ένα είδος ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπου υπήρξε ορατό πρόβλημα το χειμώνα που μας πέρασε και περιέχει επικίνδυνα σωματίδια αιθάλης, διοξείδιο του θείου, καθώς και άλλα συστατικά.....

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


πελετ τιμές. pelet prosfora thessalonikι pellets. θερμανση με πελλετ προσφορά

H ALFA WOOD Nevrokopi στην Climatherm 2014

H ALFA WOOD Nevrokopi στην Climatherm 2014

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 17

HALL 2

climatherm2014

Γιατί πέλλετ ξύλου(wood pellet) ;

pellet1

Η καύση των Pellets απελευθερώνει μόνο CO2 και μάλιστα τόσο όσο δεσμεύτηκε από την ατμόσφαιρα κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των δέντρων από τα οποία φτιάχνονται τα pellets.

Συγκρίνοντας τις ποσότητες εκπομπής CO2 παρατηρούμε ότι η εκπομπή CO2 από την καύση των pellet ανέρχεται σε 62gr/KWh ενώ από την καύση πετρελαίου είναι 352gr/KWh δηλαδή περισσότερες από 5 φορές υψηλότερη από εκείνη των pellets.

Σταθερότητα τιμών των πέλλετ

pellet2

Ποιά θα είναι η τιμή του pellet στο μέλλον; Η τιμή του πέλλετ εξαρτάται από την τιμή των πρώτων υλών (υπολείματα υλοτομίας, πριονίδι απο πριστίρια και βιομηχανίες). Για τον λόγο ότι οι πρώτες ύλες δεν παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση τιμών ανά έτος μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι είναι σταθεροποιημένες στα σημερινά επίπεδα, δεδομένου μάλιστα οτι δεν επηρεάζεται η διαθεσιμότητά τους από γεωπολιτικούς παράγοντες ενώ παράγονται σε αφθονία συνεχώς.

Θέρμανση με πέλλετ

environment2

Τα συστήματα θέρμανσης με pellets έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί σε υψηλότατο βαθμό. Σήμερα υπάρχουν πολλές λύσεις όσον αφορά σε συστήματα θέρμανσης με pellets οι οποίες διαιρούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Σόμπες pellet από 5KW έως και 20KW
  • Σόμπες pellet υδρώ οι οποίες συνδέονται με το κύκλωμα νερού θερμανσης των καλοριφέρ, με αποδόσεις από 10KW έως 24KW
  • Τζάκια pellet
  • Οικιακοί λέβητες pellet
  • Βιομηχανικοί λέβητες pellet

Η χρήση του pellet καλύπτει την θέρμανση των οικιακών, ξενοδοχειακών, βιομηχανικών, σχολικών, νοσοκομιακών, αγροτοκτηνοτροφικών και άλλων εγκαταστάσεων. Κορυφαίοι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει συστήματα καύσης pellet για κάθε περίπτωση.

request form

alfa wood group logo 
WOOD PELLET & BRIQUETTE INDUSTRY

 COVID UPDATE

Contact Details

  • 7th Klm K. Nevrokopi - Exochi - Drama Greece
  • T: +30 2523 300307
    F: +30 2410 831590
Watch us on πελλετ video μπρικέτα ξύλα